Benvinguda

Benvinguts a la pàgina web de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Vedruna Tàrrega


En aquesta pàgina web, hi podreu trobar tota la informació referent a l'Associació.

Aquesta pàgina pretén ser una eina de comunicació entre tots els membres que conformen la comunitat educativa de l’escola i un espai de participació per tal de ser millors en totes les tasques i serveis que un AMPA ha d'oferir a totes les mares i pares. A més, com a escola verda que som, volem utilitzar un mitjà més ecològic que el paper per comunicar-nos.

En aquesta pàgina d’inici intentarem col·locar les darreres notícies i esdeveniments per tal que pugueu viure i veure el dia a dia de l’escola. Tanmateix, des de la Junta de l’AMPA som conscients de la importància d’una eina d’aquest tipus i voldríem que aquest espai dins la web de l’escola pogués recollir les vostres idees i inquietuds

Esperem doncs rebre les vostres aportacions.

La Junta de l'AMPA

ampaextraescolars@vedrunatarrega.cat (Assumptes relacionats amb activitats extraescolars)

ampacomissiofestes@vedrunatarrega.cat (En relació a les festes que organitza l'AMPA)

ampapresidencia@vedrunatarrega.cat ( Qüestions generals)

L'AMPA

AMPA

ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES

Què és i qui forma l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Vedruna?
    En poden formar part les mares i pares d’alumnes de l’escola.

Quines són les funcions bàsiques d’una Associació de Mares i Pares d’Alumnes?
Les preveu l’article 5 de la LODE:
 • Ajudar als pares (o tutors) en tot allò que fa referència a l’educació de llurs fills (o pupils).
 • Col·laborar en les activitats educatives de l’escola
 • Promoure la participació dels pares d’alumnes a la gestió de l’escola
Quins són els objectius de l'AMPA?
D'acord amb els nostres Estatuts, són els següents:
 • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, als pares i tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot el que es refereix a l'educació dels seus fills, i en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en els Centres Escolars.
 • Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
 • Col·laborar en l’àmbit diocesà i local, amb altres associacions similars legalment constituïdes.
 • Promoure i realitzar tota mena d'activitats físicoesportives.
 • Facilitar trobades entre els ex-alumnes d’aquest  centre i d’altres afins, quan es cregui oportú.
Com funciona?
 • A través d’una Junta Directiva que és qui regeix, administra i representa l’associació.
 • Establint un diàleg i col·laboració amb l’escola.
Com es financia?
 • Amb les aportacions dels pares i mares que en formen part.
 • Ajuts i subvencions.
Com col·labora amb l'escola?
 • Aportacions econòmiques per material escolar
 • Donant suport al projecte educatiu que es du a terme a l’escola
 • Col·laborant en la festa de Nadal, la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni i Fi de Curs.
 • Gestiona l’organització de les activitats extraescolars
 • Servei de guarderia a partir de les cinc de la tarda
  quines activitats organitza?
 • Activitats extraescolars vàries destinades a la formació en el lleure
  com hi podeu participar?
 • Fent-vos socis
 • Fent-vos pare o mare delegat
 • Com a membre de la junta
 • Assistint a les assemblees
 • Assistint a les activitats que organitzem